אסטרטגיית הוראה יסודית היא פיצוח הקשיים

אסטרטגיית הוראה יסודית היא פיצוח הקשיים

איריס שביט מציינת בספרה שערי למידה כי הוראה כרוכה באיתור מיומנות היסוד לכל דיספלינה. מסיבה זו על המורה לאתר מראש את המכשולים הצפויים בדרך ולבנות אמצעים יעילים להפנמת הידע חרף הקושי.

דוגמא טובה לכך הבנו בלימוד שברים. כאשר מורה לחשבון ניגש ללמד שברים, עליו לזכור שמעבר לקושי המתמטי בהבנת החומר, לתלמיד יש קושי קודם. אם עד עכשיו התרגל לראות תרגילים בחשבון בצורה מאוזנת אשר נקראת משמאל לימין, כעת הוא נתקל במושג מתמטי חדש, אותו יש לקרוא בצורה מאונכת מלמעלה למטה. הבחינה הויזואלית היא הקושי הראשון שעל המורה לתת את הדעת עליו כקושי שעשוי להתעורר בתחילת הדרך, ועליו למצוא דרכי התמודדות יעילות להפנמת המידע.

כתיבת תגובה