איריס שביט: חירות ועצמאות בלמידה

איריס שביט: חירות ועצמאות בלמידה

החירות והעצמאות הם חגים לאומיים וקולקטיביים אבל אם נאמץ את הרעיון מאחוריהם נוכל לטפח למידה עצמאית. בסופו של דבר למידה מסוג זה תוביל לחברה המבוססת מאוסף משכילים בעלי עצמאות בדעתם תנאי בסיסי לחשיבה יצירתית וחברה יוצרת. המשך לתפיסה זו תוכלו לקרוא בסילבוס הקורס מתלות לעצמאות בלמידה.

איריס שביט כתבה את הספר “שערי למידה” בנושא תנאי הלמידה , וכן פיתחה קורסים והשתלמויות עבור הורים ומורים להנחלת כלים מעשיים ליישום שיטת הלמידה העצמאית.

כתיבת תגובה